Home » Användarvillkor | Juridisk | mailorderbridesagency.com 2021 Global

Välkommen till mailorderbridesagency.com! Dessa villkor beskriver de regler och förordningar som är avsedda för användning av mailorderbridesagency.coms webbplats, placerad på mailorderbridesagency.com. Genom att söka på denna webbplats antar vi alla att du accepterar dessa villkor. Tänker inte fortsätta använda mailorderbridesagency.com om du inte går med på att beakta alla villkor som anges på denna ämnesida. Exemplen nedan terminologi hänvisar till dessa finstilta, sekretessrapport och ansvarsfriskrivning och alla avtal: ”Kund”, ”Du” och ”Din” avser de flesta människor, personen som loggar in på denna webbplats och uppfyller företagets villkor. ”Företaget”, ”Vi själva”, ”Vi”, ”Våra” och ”Oss”, hänvisar till vår leverantör. ”Fest”, ”parter” eller ”oss” avser både klienten och oss själva. Praktiskt taget alla villkor avser nuet, acceptans och hänsyn från betalning som är viktiga för att genomföra förfarandet för att vi ska vara ett hjälpmedel för Kunden på det mest lämpliga sättet av alla eXpress -skäl, som att möta kundens önskemål med avseende på företagets föreslagna tjänster, enligt och utmätningar, gällande holländsk lag. All användning av ovanstående språk eller olika ord i singular, dubbel, versaler och/eller han/hon eller de, tas sedan utbytbara och därmed hänvisar till samma.

Småkakor

Vi behåller tjänsterna för användning av cookies. Genom att komma åt mailorderbridesagency.com godkände du att använda cookies i överensstämmelse med mailorderbridesagency.coms sekretesspolicy. De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att se till att du låter oss returnera användarens uppgifter från varje besök. Cookies används med hjälp av vår webbsida för att göra det möjligt för vissa utrymmen att göra det lättare för alla som besöker denna webbplats. Ett antal våra affiliate/annonsering Partners kan möjligen också använda cookies.

Licens

Med undantag för fall där annat rapporteras äger mailorderbridesagency.com och/eller dess licensgivare immateriella rättigheter för material som rör mailorderbridesagency.com. All immateriell egendom eller hemrätt är faktiskt förbehållen. Kanske kan du komma åt denna unika från mailorderbridesagency.com för eget bruk föremål för restriktioner som framgår av dessa villkor. Du får inte:

 • Publicera material ur mailorderbridesagency.com
 • Sälj, hyr betalningar eller underlicensmaterial från mailorderbridesagency.com
 • Reproducera, replikera eller kopiera material med mailorderbridesagency.com
 • Omfördela innehåll från mailorderbridesagency.com

Detta unika avtal ska börja till datumet härav. Delar av denna fantastiska webbplats erbjuder möjligheten för individer att posta och utbyta feedback och fakta i vissa fall webbplatsen. mailorderbridesagency.com formar inte filtrering, redigering, inlämning eller granskning av kommentarer före deras position på webbplatsen. Förslag indikerar inte känslor och tankar hos mailorderbridesagency.com, dess lösningar och/eller partnerwebbplatser. Kommentarer anger synpunkter och tankar och åsikter hos den som publicerar sina åsikter och åsikter. I din utsträckning accepterad av användbara lagar kommer mailorderbridesagency.com sannolikt inte att hållas ansvarig för Recensioner eller för eventuellt ansvar, skador eller utgifter som orsakats och/eller lidits på grund av eventuell inmatning och/eller publicering av och/eller utseende av kommentarerna på denna webbplats . mailorderbridesagency.com förbehåller sig en bra möjlighet att screena alla kommentarer och rensa bort alla svar som kan anses vara olämpliga, dåliga eller orsakar brott mot villkor. Du garanterar och representerar att:

 • Du är kvalificerad att lägga upp alla kommentarer på vår webbsida och har alla nödvändiga tillstånd och samtycken för att göra det;
 • Feedbacken tränger inte in i någon cerebral egendom som är bäst, inklusive upphovsrättsligt begränsat, patent eller kanske varumärke från tredje part;
 • Att kommentarer tenderar att inte innehålla något ärekränkande, förtalande, kränkande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som kan vara ett intrång i den personliga integriteten
 • Att kommentarer definitivt inte används för att uppmana eller marknadsföra affärer och anpassa och presentera privata aktiviteter eller olagliga äventyr.

De flesta ger härmed mailorderbridesagency.com ditt icke-exklusiva körkort att använda, återskapa, redigera och auktorisera andra att använda, återskapa och ändra någon av dina recensioner i alla sorter, format eller helt enkelt media.

Hyperlänkar till innehåll

Följande byråer kan återlänka till vår webbsida utan föregående skriftligt avtal:

 • Statliga organisationer;
 • Serps;
 • Nuvarande informationsorganisationer;
 • Distributörer av onlinekatalogwebbplatser kan möjligen länka till den här webbplatsen i stort sett samma som de länkar till webbplatser för olika listade småföretag. och
 • Systemomfattande ackrediterade företag förutom att begära ideella organisationer, välgörenhetsavdelningar och ideella insamlingspersoner som kanske inte kommer att länka till vår webbplats.

Dessa institutioner kan återlänka till vår webbplats, till e -böcker eller till olika webbplatsfakta så länge länken: (a) inte på något sätt är falsk; (b) kommer aldrig felaktigt att föreslå sponsring, certifiering eller godkännande av den länkande parten och även dess särskilda produkter och/eller tjänster; och (c) kostymer inom ramen för länkande partis blogg. Vi kan överväga och anta andra hyperlänksförfrågningar i följande typer av organisationer:

 • vanligt kända konsument- och/eller företagskunskapskällor;
 • punkt. com gemenskap online webbplatser;
 • föreningar eller olika grupper som representerar välgörenhetsorganisationer;
 • online -distributörer;
 • webbplatser;
 • redovisnings-, juridik- och konsultorganisationer; och
 • utbildningsföreningar och driver föreningar.

Vi kommer definitivt att godkänna begäranden om webbplatslänkar från dessa institutioner om människor bestämmer att: (a) webblänken inte skulle få oss att blicka ogynnsamt till oss själva och till våra licensierade företag; (b) organisationen inte har några dåliga poster hos oss; (c) fördelen för oss alla av medvetenheten om hyperlänken kompenserar den frånvaron av mailorderbridesagency.com; och (d) länken är sammanhanget för standardresursinformation. Dessa anläggningar kan checka ut vår webbplats så länge hyperlänken: (a) bara inte på något sätt är falsk; (b) inte felaktigt innebär sponsring, rekommendation eller samtycke från den länkande parten liksom dess produkter eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den baklänkande partens webbplats. Om du är bland de många organisationer som anges i del 2 och vill länka till vår webbplats måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till mailorderbridesagency.com. Vänligen ange ditt namn, din organisations identitet, kontaktkunskap samt WEBB -LÄNKEN för din blogg, en lista över alla typer av webbadresser från vilka du tänker återlänka till vår webbplats och ett index över webbadresserna på din webbplats som du skulle vilja länka. Uppskjut 2-3 veckor för svar. Godkända organisationer kan länka till vår webbplats enligt följande:

 • Bara genom att använda vårt företagsnamn; eller
 • Genom att använda den militära resurssökaren som är ansluten till; eller
 • Genom att gå in på någon annan detaljerad beskrivning av vår webbplats som är associerad med det känns det i sammanhanget och formatet på artiklar på länkande partens webbplats.

Mycket liten användning av mailorderbridesagency.com: s logotyp och annan logotyp eller meddelande kommer att tillåtas för att länka utan bra varumärkeslicensavtal.

iFrames

Utan tidigare godkännande och skriftligt enighet får du inte konstruera ramar om våra webbplatser som på något sätt förändrar hela den visuella händelsen eller den visuella aspekten av vår webbplats.

Innehållsmaterial Ansvar

Vi kommer utan tvekan inte att hållas ansvariga för innehållsmaterial som ser ut på din webbsida. Du samtycker till att skydda och försvara dig och mig mot praktiskt taget alla påståenden som stiger på din webbplats. Nollänk (er) bör verkligen visas med alla webbplatser som kan tolkas som kränkande, grovt eller kriminellt, eller som helt enkelt kränker, på annat sätt kränker eller uppmuntrar till intrång eller ytterligare kränkning av sådana sådana rättigheter.

Förbehåll från rättigheter

Vi sparar rätten att se till att du begär att du ska ta bort nästan alla länkar eller någon specifik länk till din webbplats. De flesta människor godkänner att omedelbart ta ut alla länkar till vår webbsida vid begäran. Vi förbehåller oss också rätten till amen dessa villkor och det länkar skydd när som helst. Bara genom att kontinuerligt länka till vår webbplats kommer du att garanteras och följa många av dessa länkningsvillkor.

Avlägsnande av enkelriktade länkar från stora delar av vår webbplats

Om du hittar vilken länk som helst på vår webbplats som är angelägen för alla skäl, kan du kontakta och informera dig när som helst. Vi kommer alla att överväga förfrågningar om att ta bort länkar, men vi är sannolikt inte skyldiga att göra det för att svara de flesta direkt. Vi är inte säkra på att informationen på denna webbplats definitivt är korrekt, människor garanterar inte dess fullständighet eller precision; inte heller lovar vi att se till att webbplatsen förblir erbjuden eller att material på webbsidan hålls uppdaterad.

varning

I den utsträckning det är tillåtet enligt lämplig lag utesluter vi alla representationer, garantiinformation och omständigheter som rör en del av vår webbplats och även användningen av denna fantastiska webbplats. Ingenting genom denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa och utesluta en del av vårt eller ens ansvar avsett för dödsfall eller personskada;
 • begränsa och utesluta vårt eller ens ansvar avsett för bedrägeri eller helt enkelt bedrägligt felaktigt framställande;
 • begränsa någon av våra eller skyldigheterna i något avseende som inte är tillåtet enligt användbar lag; och även
 • förvisa några av våra eller dina skulder som inte kommer att uteslutas enligt gällande lag.

Alla begränsningar och ansvarsförbud förekom i dessa avsnitt och någon annanstans i detta. Observera: (a) råkar omfattas av föregående stycke; och (b) styra de flesta skulder som omfattas av anmälan, inklusive skulder som uppstår i kontrakt, i skadestånd och för att bryta mot lagstadgade skyldigheter. Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på nätet tillhandahålls 100 % gratis, ansvarar vi inte för förlust och skada från design.

We are using cookies. Learn more